Get Adobe Flash player


 

รหัสพื้นที่ป่าอนุรักษ
ชื่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์
1001
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
1003
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
1005
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
1007
อุทยานแห่งชาติภูพาน
1009
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
1010
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
1011
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
1012
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
1013
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
1014
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
1016
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
1018
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
1019
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
1020
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
1022
อุทยานแห่งชาติเขาสก
1023
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
1024
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
1025
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
1026
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
1028
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
1029
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
1032
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
1033
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
1036
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
1039
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
1040
อุทยานแห่งชาติทับลาน
1041
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
1042
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
1045
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
1046
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
1047
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
1049
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
1050
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
1051
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
1052
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
1053
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
1054
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
1055
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
1056
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
1057
อุทยานแห่งชาติภูผายล
1058
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
1060
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
1061
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
1062
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
1063
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
1064
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
1065
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
1066
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
1067
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
1069
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
1070
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
1071
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
1072
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
1073
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
1074
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
1075
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
1077
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
1079
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
1080
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
1081
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
1082
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
1083
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
1084
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
1085
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
1086
อุทยานแห่งชาติพุเตย
1088
อุทยานแห่งชาติบางลาง
1089
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
1090
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
1091
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
1093
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
1094
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
1095
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
1096
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
1097
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
1098
อุทยานแห่งชาติภูซาง
1099
อุทยานแห่งชาติผาแดง
1100
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
1102
อุทยานแห่งชาติคลองพนม
1104
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
1105
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
1106
อุทยานแห่งชาติแม่จริม
1108
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
1109
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
1110
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
1113
อุทยานแห่งชาติเขานัน
1114
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
1115
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
1116
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
1117
อุทยานแห่งชาติภูลังกา
1118
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
1119
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
1120
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
1121
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
1122
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
1123
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
1124
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
1125
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
1127
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
9103
เตรียมการอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
9104
เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
9110
เตรียมการอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
9112
เตรียมการอุทยานแห่งชาติแม่เงา
9116
เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
9121
เตรียมการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี
9122
เตรียมการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
9136
เตรียมการอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม
9139
เตรียมการอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
9140
เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
9141
เตรียมการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง
9143
เตรียมการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน
9145
เตรียมการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้