บริการตรวจสอบแมลงนำเข้าและส่งออก


          การให้บริการตรวจสอบรายชื่อวิทยาศาสตร์แมลง
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ งานกีฏวิทยาป่าไม้ ให้บริการตรวจสอบรายชื่อวิทยาศาสตร์แมลง เพื่อบริการให้แก่
บุคคลทั่วไป
นิติบุคคลที่มีที่มีความประสงค์จะนำเข้าหรือส่งออก เพื่อรับรองความถูกต้องของชนิดพันธุ์และ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ตามมาตรา 23หรือมาตรา24 แห่งพระราชบัญญิติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

   ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจสอบรายชื่อวิทยาศาสตร์แมลงเพื่อวิเคราะห์ชนิดพันธุ์
1.ยืนเอกสารคำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออก(สป.4) และตัวอย่างแมลง
2.เจ้าหน้าที่รับเรื่องลงทะเบียนกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
3.ตรวจสอบรายชื่อวิทยาศาสตร์ ชนิดพันธุ์ และรับรองความถูกต้อง
4.รับเรื่องคืน

   กำหนดเวลาแล้วเสร็จมาตรฐาน
-การวิเคราะห์ชนิดพันธุ์ผีเสื้อกลางวัน                            ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 35 นาที
-การวิเคราะห์ชนิดพันธุ์ด้วง และแมลงอื่นๆ                     ไม่เกิน 1 วัน

ท่านสามารถยืนเอกสารได้ที่อาคารกริตสามะพุทธชั้น4 ห้อง 403 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
เบอร์โทรศัพท์ 02-5610777 ต่อ 1424,1425,1426 email: paramet_b@hotmail.com
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  1.แบบคำขอ สป.4 (คลิ๊ก)

2.แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตรวจสอบแมลงเพื่อการค้า ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ (คลิ๊ก)

  3.แผ่นพับข้อควรรู้สำหรับ ผู้เก็บหา ซื้อ ขายแมลง (คลิ๊ก)

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร สป.4 1.นายมรุต เครือหงษ์
2.นางสาววลีพรรณ พิมพ์ภักดี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อวิทยาศาสตร์ 1.ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์
2.นางสาวนงพงา ปาเฉย
3.นางนันทิยา รัตนจันทร์
maybe later I can choke you while we have sex!" Afterward, the mermaid finds out that red bottom boots the Prince is to marry another woman, and that if he does so vibram five fingers sale she will dissolve into sea foam, but all can be saved if she can somehow persuade the Prince that she was the one who saved him from Replica Christian Louboutin drowning. But she doesn’t, and he gets married anyway. The sea witch tells the mermaid replica michael kors that in order for her to survive, she must kill him. Instead of descending upon his sleeping body with an X Acto knife, she instead chooses to believe in the power of love. Unfortunately, this does the complete opposite of "work," and the mermaid dissolves. And since mermaids don’t have souls (at wholesale cheap michael kors least according to Hans Christian Andersen), she has to do 300 years of good deeds in order to earn one, only every time a child cries, she has to do an extra day for each teardrop. Damn, Old Yeller probably tacked on about 500,000 years alone 5. Pinocchio: Chewed Up discount michael kors sale by Dozens of Ravenous Fish Pinocchio is a tale about the humanity of a little wooden puppet as he is led through the trials and pitfalls of growing up. He learns many important moral lessons along the way. Such as how to deal with assholes like Lampwick
Matt King/Getty Images. Mitchell Pearce of the Roosters makes a break during the round 16 NRL match wholesale fake handbags between the Manly Warringah Sea cheap Michael Kors Outlet Eagles and the Sydney Roosters at Brookvale Oval on June 27, 2014 in Sydney, Australia. Photo: Matt King/Getty Images. Sea Eagles cheerleaders perform before the round 16 NRL match between the Manly Warringah Sea Eagles and the Sydney Roosters at Brookvale Oval on June 27, 2014 in Sydney, Australia. Photo: Matt King/Getty Images. Sea Eagles cheerleaders perform before the round 16 NRL match between the Manly Warringah Sea Eagles and the Sydney Roosters at Brookvale Oval on June 27, 2014 in Sydney, Australia. Photo: Matt King/Getty Images. Sonny Bill Williams of the Roosters looks dejected after the final Sea Eagles try during the round 16 NRL match between the Manly Warringah Sea Eagles wholesale cheap gucci and the Sydney Roosters at Brookvale Oval on June 27, 2014 in Sydney, Australia. Photo: Matt King/Getty Images. Peta Hiku and Brenton Lawrence embrace after an Eagles try during the round 16 NRL match between the Manly Sea Eagles and the Sydney Roosters at Brookvale Oval on June 27, 2014 cheap replica michael kors in Sydney, Australia. Photo: Mark Nolan/Getty Images. Sonny Bill Williams forces the
Articles Connexes:

Scroll to Top
image