New!! รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 2 ตำแหน่ง

November 21, 2013 admin Comments Off

New!! รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 2 ตำแหน่ง รับสมัครงาน ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศป่าไม้ จำนวน 2 ตำแหน่ง : ชาย 1 หญิง 1  อัตราเงินเดือน 12,400 บาท รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ตามวันและเวลาราชการ) ณ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช อาคาร กริต สามะพุทธิ (ตึกญี่ปุ่น) ชั้น 4 ห้อง 402 สอบสััมภาษณ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช อาคาร กริต สามะพุทธิ (ตึกญี่ปุ่น) ชั้น 4 ห้อง 40 อ่านเอกสารเพิ่มเติม  คลิ๊ก Read more →

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

September 11, 2013 admin Comments Off

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการพันธุกรรมไม้ป่า (วิจัยด้านการศึกษาคลอโรพลาสต์ ดีเอ็นเอ ด้วย SNP) วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 11,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ Read more →

หนังสือและโปสเตอร์

January 31, 2013 admin No comments

หนังสือและโปสเตอร์ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ มีความยินดีที่จะแจกสือสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือและโปสเตอร์ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ ชั้น4 ห้อง401  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช อาคารกริตสามะพุทธ(ตึกญู่ปุ่น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เบอร์โทรศัพท์ 02 561 0777 ต่อ 1425 Read more →

Scroll to Top