กิจกรรมประจำปี 2561

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 7– 10 กรกฎาคม 2561

 

แผนการปฏิบัติงานเพื่อยับยั้งการระบาดของด้วงกระเบื้อง ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2561

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 256
1

 

รายงานผลการปฏิบัติงานซ่อมโพรงต้นไม้ใหญ่ และสำรวจข้อมูลต้นไม้ทรงปลูก
ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
ระหว่างวันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2561

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561

 

รายงานการปฏิบัติงานช่วยแก้ปัญหาและให้คำแนะนำยับยั้งการระบาดของแมลงด้วงกระเบื้อง
ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2561

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2561

 

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2561

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ระหว่างวันที่ 5- 8 มกราคม 2561