Get Adobe Flash player


 

รหัสพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ชื่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์
4002
วนอุทยานต้นสักใหญ่
4007
วนอุทยานสระนางมโนราห์
4015
วนอุทยานภูพระ
4016
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง
4017
วนอุทยานน้ำตกรามัญ
4018
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
4019
วนอุทยานวังสามหมอ
4025
วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส
4028
วนอุทยานหริรักษ์
4033
วนอุทยานดงบังอี่
4034
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
4035
วนอุทยานควนเขาวัง
4037
วนอุทยานภูพระบาทบัวบก
4039
วนอุทยานภูผาล้อม
4040
วนอุทยานภูบ่อบิด
4043
วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
4044
วนอุทยานภูผาแดง
4048
วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง
4051
วนอุทยานน้ำตกพ่าน
4054
วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
4062
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
4065
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
4068
วนอุทยานผางาม
4069
วนอุทยานดอยพระบาท
4072
วนอุทยานขุนน้ำหยาบ
4073
วนอุทยานถ้ำผาแล
4075
วนอุทยานนำตกห้วยตาดทอง
4076
วนอุทยานภูชมดาว
4082
วนอุทยานร่องคำหลวง
4083
วนอุทยานริมโขง
4084
วนอุทยานห้วยทรายมาน
4092
วนอุทยานภูหินจอมธาตุ
4096
วนอุทยานภูเขาสวนกวาง
4097
วนอุทยานภูผาแด่น
4102
วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน
4110
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง
4114
วนอุทยานเขาพลึง
4119
วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย